HALK OYUNLARI

          Çocuklara kültürel zenginliklerimizi ve yörelerin kültürlerini yansıtan halk oyunlarını tanıtmak ve öğretmek, verilen yönergeye uygun hareket etme becerisinin ve el-ayak koordinasyonunun gelişmesini sağlamak, kendine güven duygusunu, ekip bilincini ve kendini topluluk önünde ifade etme becerilerini kazanmasına yardımcı olmak amacı ile yapılan çalışmalardır. Bu etkinlikte öğrenciler sadece dans değil, aynı zamanda kültürümüz hakkında bilgi sahibi de olurlar. (Folklorik giysi, efsaneler, çalgılar vb.)