Hikaye Kitabı Günü

           Bu günümüzde yıl boyunca Salı günleri çocuklarımızın kitap kullanma alışkanlığı, yaratıcılık, soru çözme, hayal gücü, etkin dinleme, kısa ve uzun süreli hafıza becerilerini geliştirmenin yanı sıra farklı kaynaklarla tanışmaları da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencimizin üzerinde ismi yazılı, evden getireceği özenle seçilen bir kitap olacaktır ve okunan kitap hafta içerisinde geri gönderilecektir.