Gerek mimari olarak gerekse işlevsel olarak okulumuzun birçok etkileyici özelliği bulunmaktadır.  150 m2 bahçesiyle birlikte 500 m2 kullanım alanına sahiptir.  Geniş ve yüksek tavanlı dersliklerden oluşan okulumuzda oyun grubu ve Ana sınıfı ile birlikte 4 sınıf bulunmaktadır. Okulumuzun kontenjanı ve eğitim alanı sayısı ideal ölçüde olup çocuklarımız için son derece ferah ortamlarda oyun ve etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri sağlanıyor. Okulumuzu tasarlarken çocuklarımızın ilgisini çekebilecek ve rahat edebilecekleri eğlenceli ortamlar yaratmaya çalıştık. Gün içerisinde yazlık ve kışlık olarak ikiye ayırdığımız büyük oyun alanları mevcut olup, vakitlerini geçirdikleri ortamların bütün standartlara uyan sağlıklı ortamlar olmasına özen gösterdik. Rahatlıkla oyun oynayabilecekleri etkinlik alanları yarattık. Malzeme seçimlerimizi maksimum hijyen sağlayan markalardan temin ettik.

 

Gelelim eğitim sistemimize;

        Okulumuz bünyesinde bulundurduğumuz öğretmenlerimizin hepsi alanlarında uzman öğretmenlerdir. Ayrıca çocuklarımıza daha fazla etkinlik sağlamak ve sanatsal faaliyetlerini arttırmak amacıyla haftanın belli günleri branş hocalarımızla aktiviteler hazırlamaktayız.

Branşlarımızdan bahsedecek olursak ;

       Okul öncesi çağındaki çocuklar için müzik, hareket, drama eğitimi yaratıcılığın gelişiminde çok önemlidir bunun içinde okulumuzda şu branşlarımız yer almaktadır;

KODLAMA

          Kodlama dijital çağın temel dilidir. Kodlama çocukların iletişim kurma, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini kazandırma için bilgi çağında en etkili yoldur. Bu beceriler dijital çağda çocukların gelecekteki başarısı için değerli olan 21. Yüzyıl başarılarıdır. Kodlama çocuklar için eğlenceli ve heyecanlı olduğu kadar temellerinin erken yaşlarda atılması, çocukların kodlamayı daha kolay öğrenebilmelerini, anlayabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlar. Bunun yanında okul öncesi dönemde kodlama öğrenmeye başlamanın çocukların gelişiminde alan farkındalığı ve mantıksal düşünme becerilerini artırması, problem çözme becerilerini geliştirmesi, iletişim becerilerini geliştirmesi, dil becerilerini geliştirmesi, stratejik düşünmelerine katkı sağlamasından dolayı öncelikle Okulumuzda Kodlama Merkezi oluşturulmuş ve kodlama eğitimine başlanmıştır. 

YOGA

         Günümüzde çocuk olmak, geçmişte çocuk olmaya kıyasla oldukça farklıdır. Bugünün çocukları çok sayıda kaynağa ve çok fazla fırsata kolaylıkla erişebilmektedir. Ancak bu durum çocukların hayatında çok sayıda uyarıcı faktör olmasını da beraberinde getirir.

Yetişkinlerin dünyasında tüm zamanların zirvesinde olan rekabet çocuklara kadar yansır ve okulda şimdiden daha fazlasını başarmaya, zamanlarını daha değerli kullanmaya mecbur kalırlar. Bunun getirdiği stres de çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimini kötü etkileyebilmektedir.

Yoganın tıpkı yetişkinler için olduğu gibi ilkokul çağındaki çocuklar için de birçok faydası mevcuttur. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü, okul çağındaki çocuklarda yoganın hem fiziksel hem de zihinsel faydalarının görüldüğünü belirtmiştir. Dr. Marlynn Wei’nin ifade ettiği üzere yogadan elde edebilecek yararlar arasında:

 • Dengeyi iyileştirmek
 • Gücü ve dayanıklılığı artırmak
 • Aerobik kapasitenin gelişmesi
 • Daha iyi odaklanma
 • Daha güçlü hafıza
 • Daha gelişmiş bir özgüven
 • Yüksek akademik performans
 • Sınıftaki davranışların gelişmesi
 • Kaygı ve stresin azalması bulunmaktadır.

 

JİMNASTİK

         Sporun, çocuk gelişimine olan katkısı tartışılmaz! Farklı spor dallarının faydalarından bahsetmek mümkündür. Jimnastik sporu da çocukların fiziksel ve sosyal anlamda olumlu gelişmeleri için yapılabilecek sporlar arasında yer almaktadır.

Günümüzde akıllı cihazların, bilgisayarların ve televizyonların kullanımının artması sebebiyle evlerinde hareketsizliğe mahkûm olan çocuklar için yapılabilecek en doğru hareketlerden bir tanesi, bir spora yöneltmektir. Jimnastik sporu da çocukları bu durumdan kurtaracak, bunun yanında sosyal ve fiziksel olarak da birçok yarar sağlayacak bir spordur.

Jimnastik sporu, çocukların fiziki gelişimini destekleyerek estetik bir görünüme sahip olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca boy, kilo ve vücut kas kitleleri gibi değerlerin dengeli olmasını etkileyecek bir spordur.

 

BALE DERSİ

           Dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir. Bu bağlamda derslerimizde sırasıyla; esneklik kazanmalarını destekleyen streching (esneme) hareketleri, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olarak, yaş gruplarına uygun olarak seçilen egzersizler ve yaratıcı güçlerini geliştirecek olan emprovize (doğaçlama) dans çalışmaları yapılmaktadır.

 

DRAMA

           Drama dersinde her bir duyu organı etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. 

 

HALK OYUNLARI

          Çocuklara kültürel zenginliklerimizi ve yörelerin kültürlerini yansıtan halk oyunlarını tanıtmak ve öğretmek, verilen yönergeye uygun hareket etme becerisinin ve el-ayak koordinasyonunun gelişmesini sağlamak, kendine güven duygusunu, ekip bilincini ve kendini topluluk önünde ifade etme becerilerini kazanmasına yardımcı olmak amacı ile yapılan çalışmalardır. Bu etkinlikte öğrenciler sadece dans değil, aynı zamanda kültürümüz hakkında bilgi sahibi de olurlar. (Folklorik giysi, efsaneler, çalgılar vb.) 

 

AIKIDO

         Aikido’nun amacı çocuklarımızın kendisini aşabilmesi ve topluma yararlı bir birey olmasıdır. Bu bağlamda çocuğun kendisine dayanıklılık, güç, esneklik, dinginlik, öz güven, sukünet, saygınlık, estetik, olaylara farklı açıdan bakabilme ve değerlendirebilme özelliklerini katar.
 
         Aikido antrenmanları Sensei (eğitmen-usta) tarafından öğrencilerdeki farklı özellikleri geliştirilecek şekilde tasarlanıp yapılır. Örneğin bir derste gücü kullanmayı öğretirken diğer bir derste de gücü minimum kullanarak etkisizleştirme prensipleri çalıştırılabilir. Bir derste esneklik ön planda tutulurken diğer bir derste çoklu çalışmalarla birden fazla kişi ile mücadele edilebilme öğretilebilir. Bu sayede öğrenci ayna anda birden fazla işle nasıl baş edebileceğini öğrenebilir.
 

 

İNGİLİZCE

           Yabancı dil eğitimi 3 yaşından önce başlamalıdır. Genellikle bir dilin etkin bir şekilde kullanımı 4 yaşı itibariyle mümkün oluyor ancak 3 yaş öncesi çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar kolay olur. 0-3 yaş arasındaki bebekler bile ana dili dışında bir yabancı dile maruz kalırsa “aynı anda öğrenme” denilen yöntem ile her iki dili de öğrenebilir.

Okulumuzda İngilizce eğitimi temel standartlar ve çocuklarımızın yaşları göz önünde bulundurularak, genellikle oyun aktiviteleri içerisinde örneğin;

 

 • Şarkılar eşliğinde,
 • Kelime oyunları eşliğinde,
 • Boyama/Oyun kartları eşliğinde
 • Ya da herhangi bir aktivite halinde Örn: Yemek yerken yenilen meyve/sebzenin adı o anda öğretilerek gündelik hayatlarına entegre edilerek verilmektedir.

        Okulumuzda haftanın her günü farklı bir aktivite günü olup çocuklarımızın kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlıyoruz, ayrıca bunun sonucunda paylaşımın da önemini kavrıyoruz.

 

SATRANÇ DERSİ

            Okul öncesi dönem çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Bu nedenle günümüzde, okul öncesi dönemin önemi farkına varılmış ve milli eğitim sistemimiz tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Birçok okul ve anaokulu tarafından okul öncesi etkinlik branşlarından bir tanesi olarak satranç dersi kabul görmüştür. Çocukların kişilik ve zeka gelişimlerine olumlu katkısı olan satrancın ders olması son derece doğaldır. Yapılan çalışmalarda genel olarak çocukların satranca başlama yaşı 5 yaş olarak kabul edilmektedir. Tabii ki her çocuğun bireysel farklılıklarını göz önüne alırsak; başlama yaşı daha erken veya biraz daha geç de olabilir. Burada önemli olan öğrenmenin gerçekleşmesi için; fiziksel ortamla birlikte çocuğun öğrenmeye hazır olmasıdır. Okul öncesi satranç eğitiminde çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi kurumumuzda desteklenmektedir.

 

 

OYUNCAK GÜNÜ

            Bu günümüzde çocuklarımızın yıl boyunca Pazartesi günleri, evden getireceği, taşınması kolay, tehlike unsuru içermeyen, oyuncağının kırılması, kaybolması, bozulması gibi durumlarda çok üzülmeyeceği ve arkadaşları ile paylaşım yapabileceği oyuncakları okulumuza getiriyoruz. Sabah ve öğleden sonra serbest etkinlik saatlerinde arkadaşlarımız ile oynuyoruz. Bu oyuncaklarımızın vurucu, kırıcı, zarar verici nitelikte olmamasına dikkat ediyoruz. Çocuklarımızın okula getirecekleri oyuncakların seçimini yaparken; bu konuda vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.

 

SCAMPER (FARKLI DÜŞÜNME) VE GÖSTER-ANLAT GÜNÜ

             Bu günümüzde çocuklarımız yıl boyunca Salı günleri yanlarında getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri, fotoğrafları veya oyuncakları grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir anlatım yaparlar.

Etkinliğimizin amacı, çocuğun ev ve okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil  gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır.

             Scamper, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması son derece kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı yollarla düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma fırsatı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onlara keşif yapabilme cesareti verir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için pratik yapma olanağı sağlar.

 

PAYLAŞIM GÜNÜ

             Bu günümüzde yıl boyunca Çarşamba günleri siz değerli velilerimiz eğer vaktiniz varsa çocuğunuzla birlikte hazırlayacağınız kek, poğaça, kurabiye ve börek gibi yiyecekleri okulumuza getiriyorsunuz. Eğer vakit sıkıntısı söz konusu ise marketlerde bulunan bisküvi, çikolata v.b. malzemeleri okula getiriyorsunuz. Daha sonra çocuklarımız bunları gün içerisinde arkadaşlarıyla paylaşarak paylaşım duygularını erken yaşta pekiştirebiliyorlar.

 

KİTAP GÜNÜ    

              Bu günümüzde yıl boyunca Perşembe günleri çocuklarımızın kitap kullanma alışkanlığı, yaratıcılık, soru çözme, hayal gücü, etkin dinleme, kısa ve uzun süreli hafıza becerilerini geliştirmenin yanı sıra farklı kaynaklarla tanışmaları da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencimizin üzerinde ismi yazılı, evden getireceği özenle seçilen bir kitap olacaktır ve okunan kitap hafta içerisinde geri gönderilecektir.

 

YAPBOZ GÜNÜ

             Bu günümüzde yıl boyunca Cuma günleri öğrencilerimizin evlerinden getirdikleri yaşlarına uygun yapbozları okulda tamamlamaları istenerek parça-bütün ilişkisi kurma, dikkatini toplama, odaklanma ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.