SATRANÇ DERSİ

            Okul öncesi dönem çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Bu nedenle günümüzde, okul öncesi dönemin önemi farkına varılmış ve milli eğitim sistemimiz tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Birçok okul ve anaokulu tarafından okul öncesi etkinlik branşlarından bir tanesi olarak satranç dersi kabul görmüştür. Çocukların kişilik ve zeka gelişimlerine olumlu katkısı olan satrancın ders olması son derece doğaldır. Yapılan çalışmalarda genel olarak çocukların satranca başlama yaşı 5 yaş olarak kabul edilmektedir. Tabii ki her çocuğun bireysel farklılıklarını göz önüne alırsak; başlama yaşı daha erken veya biraz daha geç de olabilir. Burada önemli olan öğrenmenin gerçekleşmesi için; fiziksel ortamla birlikte çocuğun öğrenmeye hazır olmasıdır. Okul öncesi satranç eğitiminde çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi kurumumuzda desteklenmektedir.