Scamper ve Göster Anlat Günü

                 Bu günümüzde çocuklarımız yıl boyunca Perşembe günleri yanlarında getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri, fotoğrafları veya oyuncakları grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir anlatım yaparlar.

Etkinliğimizin amacı, çocuğun ev ve okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil  gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır.

                Scamper, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması son derece kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı yollarla düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma fırsatı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onlara keşif yapabilme cesareti verir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için pratik yapma olanağı sağlar.