MİSYON

GÜNEŞ ANAOKULUNUN MİSYONU

                 Güneş Anaokulunun misyonu; öğrencilerin, tüm bilgileri ezbere dayalı olarak değil de, araştırarak, sorgulayarak, gözlemleyerek, yaparak ve yaşayarak edinmesini sağlamaktır.

 

                 Öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, farkındalık ve yaşantı zenginliği düzeyi yüksek, paylaşımcı, kendini rahatlıkla ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, evrensel değerleri içselleştirebilen, doğayı koruyan bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

GÜNEŞ ANAOKULUNUN VİZYONU

 

                 Güneş Anaokulunun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ile üst düzeyde bilinen ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;

 

*Çocuklara istedikleri etkinliği seçebildikleri eğlenceli ve öğretici ortamlar hazırlayarak onların, plan yapma, planı takip etme, uygulama, tamamlama, bunun sonucunda yorum yaparak kendilerini anlatabilme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan,

*Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygu ve düşüncelerini kullanarak önce kendilerini ve birbirlerini tanımaya, sonrada dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,

*Çocukların öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,

*Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,

*Havalandırma, aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, temizlik, yaşam ve oyun alanı konularında ulusal ve uluslararası standartlara uyan ve bu konularda her türlü yeniliğin takipçisi olan,

*Tüm velilerle iletişimi üst düzeyde devam ettirerek, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,

*Toplumun özelliklerine uygun ayrıca evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,

*Personelinin yüksek motivasyonla işine bağlı bir şekilde çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu durumları çocuklara yansıttığı,

*Ankara da bulunan tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel koşullar gerekse eğitim açısından, okulumuza kaydettirmek için çaba sarf ettiği,

*Çalışanlarının ve velilerinin bu kurumda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,

*Çocuklara, okulumuzdan sonraki eğitimlerine temel olacak kalitede eğitim veren,

*Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,

*Çalışan personellerinin, velilerinin ve öğrencilerinin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini durmadan yeni fikirlerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren bir okul olmaktır.